Skip to content

Doradztwo FINANSOWE
 • Optymalizacja sposobu zarządzania
  i poziomu kapitału pracującego
 • Opracowanie modeli finansowych
  z długoterminową prognozą
 • Opracowanie 13-tygodniowych kroczących prognoz przepływów pieniężnych
 • Analiza konkurencji ( benchmarkiing ) na podstawie dostępnych publicznie informacji
 • Opracowanie narzędzi kontrolingowych według potrzeb klienta
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania ( dług, kapitał, faktoring, mezzanine )
 • Wsparcie we wdrożeniach systemów księgowych, kontrolingowych i ERP
Doradztwo TRANSAKCYJNE
 • Doradztwo przy sprzedaży przedsiębiorstw
 • Doradztwo przy nabyciu przedsiębiorstw
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • Przegląd due diligence celu przejęcia dla Kupującego
 • Przegląd due diligence celu przejęcia dla Sprzedającego (vendor due diligence)
 • Analizy rynku i wyszukiwanie celów przejęcia
Doradztwo RESTRUKTURYZACYJNE
 • Niezależne Przeglądy Biznesowe ( IBR ) na rzecz wierzycieli
 • Opracowanie planu restrukturyzacji
 • Opracowanie modelu finansowego spółki  i propozycji układowych
 • Monitorowanie realizacji propozycji układowych
 • Wsparcie w negocjacjach dłużnika  z wierzycielami
 • Wyceny przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji ( tzw. pre-pack )
 • Poszukiwanie niestandardowych rozwiązań  (np. źródeł finansowania lub opcji wyjścia )
Kluczowe kompetencje
 • Interdyscyplinarna wiedza członków zespołu, łącząca ekonomiczne wykształcenie z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów
  i pracą dla biznesu.
 • Radosław Szukiewicz: doświadczenie w pracy w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (KPMG, PwC, EY), w tym m.in. na stanowisku Managera zespołu restrukturyzacji Doradztwa Transakcyjnego w EY, a przedtem w roli kierownika projektów z obszaru restrukturyzacji operacyjnej, fuzji i przejęć i wycen udziałów.
 • Jarosław Nowicki: doświadczenie w pracy w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (Deloitte, KPMG), a także w roli Dyrektora Finansowego norweskiej grupy energetycznej TergoPower i Kontrolera Finansowego w notowanej na GPW grupie energetycznej Polish Energy Partners S.A.
 • Udział w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach roboczych, obejmujących ekspertów z różnych dziedzin (np. od optymalizacji stanowisk pracy i procesów produkcji, kancelarii prawnych, byłych prezesów w roli ekspertów branżowych).
 • Liczne odbyte szkolenia merytoryczne, np. z zasad modelowania, wycen, MSR, a także „miękkie”, np. zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje.
 • Wysoka jakość, terminowość i dyspozycyjność we współpracy.
 • Możliwość zorganizowania większego zespołu projektowego na bazie własnego środowiska zawodowego, pozwalającego na obsługę większych projektów (np. z obszaru due diligence, restrukturyzacji operacyjnej, transakcji sprzedaży udziałów, audytów finansowych, projektów dochodzeniowych).
Doświadczenie zawodowe

Wykonane projekty reprezentują szeroki wachlarz usług dla dużych
i średnich firm usługowych, produkcyjnych i handlowych, jak np.:

– wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw na potrzeby transakcji lub przekształceń form prawnych,
– opracowanie business planów i planów naprawczych,
– finansowe przeglądy due diligence,
– audyty sprawozdań finansowych,
– niezależne przeglądy biznesowe (IBR) na potrzeby potencjalnych partnerów biznesowych, banków lub innych instytucji finansujących,
– restrukturyzacja finansowa i operacyjna, obejmująca modelowanie finansowe i budowę prognoz finansowych oraz nadzór nad wykonaniem propozycji układowych,
– weryfikacja wystąpienia przesłanek wniosku o upadłość.

Zrealizowane projekty dotyczyły takich branż, jak m.in.:

– e-commerce i usługi świadczone przez Internet,
– e-płatności,
– produkcja oprogramowania,
– handel,
– energetyka
– budownictwo,
– ochrona zdrowia,
– produkcja maszyn i urządzeń, części motoryzacyjnych,
– lotnicze przewozy pasażerskie,
– nieruchomości komercyjne.

 

Baza Mergermarket
 • Renovatio posiada formalny i nieograniczony dostęp do płatnej bazy danych transakcji fuzji i przejęć „Mergermarket”.
 • W bazie tej można uzyskać często niepublikowane nigdzie indziej:
  – wartości mnożników transakcyjnych
  – wiadomości o firmach poszukujących inwestora,
  – raporty z rynku M&A
  – rankingi doradców
  – informacje o toczących się transakcjach.
 • Dzięki tym danym nasze wyceny są adekwatne do bieżących uwarunkowań rynkowych, mają solidne i podstawy metodologiczne, co jest szczególnie ważne, gdy spodziewane są próby podważenia sporządzonej wyceny lub dotyczy ona przedmiotu sporu.
 • Mamy znaczące doświadczenie w kontekście sporów sądowych w obronie wycen sporządzonych dla naszych klientów oraz podważaniu wycen strony przeciwnej (nawet sporządzanych przez firmy z tzw. Wielkiej 4 – także ).

Stosujemy standard modelowania finansowego „FAST”
uznany przez międzynarodowe firmy doradcze 

Renovatio Partners jest strategicznym partnerem w Polsce firmy Gridlines specjalizującej się w modelowaniu finansowym.
 www.gridlines.com

Współzałożycielem Gridlines jest Kenneth Whitelaw-Jones, który rozwijał modelowanie w londyńskim biurach KPMG i Deloitte opracowując modele dla wielomilionowych inwestycji energetycznych oraz infrastrukturalnych. Kenneth jest także pomysłodawcą otwartego standardu modelowania „FAST” oraz doświadczonym trenerem, który wyszkolił setki osób z wiodących firm doradczych, funduszy inwestycyjnych oraz z biznesu.


www.fast-standard.org 

Modele zbudowane wg standardu FAST są:

Elastyczne (Flexible) – elastyczność rodzi się z prostoty i łatwości zmian, nie zaś z zawarcia wszystkich możliwych scenariuszy.

Adekwatne (Appropriate) – modele odzwierciedlają kluczowe założenia biznesowe bezpośrednio i wiernie.

Ustruktyryzowane (Structured) rygorystyczna spójność w układzie i integralność logiczna całości modelu (skoroszytów, arkuszy i formuł)

Przejrzyste (Transparent) – przejawia się to poprzez: tworzenie krótkich, prostych formuł; funkcjonalny rozdział kluczowych sekcji obliczeń i strukturalnie na poziomie konstrukcji arkusza i skoroszytu.

Korzyści z budowania modeli wg standardu FAST to:

Korzyści z elastyczności – modele pozwalają na analizy scenariuszy i wrażliwości oraz modyfikacje nie tylko przez ich autora.

Korzyści z adekwatności – skupienie na kluczowych elementach ułatwia analizę bez przeciążenia szczegółami.

Korzyści z ustrukturyzowania – oszczędność czasu w budowaniu, uczenia się, przeglądzie i zmianach modelu

Korzyści z przejrzystości – model zrozumiały także dla osób niemodelujących zyskuje zaufanie dzięki przejrzystości logiki i układu

Standard modelowania  FAST stosuje ponad 20.000 osób na świecie, a jego propagatorami są zarówno wielkie firmy, jak PWC, Mazars, Grant Thornton, jak też wyspecjalizowane butiki doradcze ( http://www.fast-standard.org/signatories/ ).

 • Współzałożyciel Renovatio Partners
 • Specjalizuje się w projektach doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacyjnego i wycenach.
 • Współpracuje z kilkoma  wiodącymi kancelariami doradztwa restrukturyzacyjnego sporządzając wyceny w procesach przygotowanej likwidacji („pre-pack”), plany restrukturyzacyjne, listy wierzytelności i modelowanie propozycji układowych.
 • Posiada szerokie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, w tym w wycenach, modelowaniu finansowym, rachunkowości i doradztwie restrukturyzacyjnym. Posiada  8-letnie doświadczenie zdobyte w działach Corporate Finance KPMG, PwC i Ernst & Young
 • Jako Interim Controlling Manager w ZPC Mieszko S.A. przez 9 m-cy przeprowadził m.in. modyfikację raportów dla funduszu PE EVA Gruppe, opracowanie procedury kalkulacji cen produktów oraz analizy biznesowe, w tym na potrzeby zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienia produkcji z Warszawy do Raciborza.
 • Jako Dyrektor, prowadził Dział Advisory w firmie CSWP, gdzie przez ponad 2 lata realizował m.in. wyceny, projekty due diligence i przeglądy IBR.
 • Jako Menadżer w Ernst & Young specjalizował się w usługach restrukturyzacyjnych, kierując Niezależnymi Przeglądami Biznesowymi (IBR) dla banków, na potrzeby restrukturyzacji ich klientów, obejmujących m.in. producentów AGD, producentów z branży transportu kolejowego, producentów produktów higienicznych oraz przedsiębiorstw budowlanych.
 • Brał udział w wielu procesach sprzedaży spółek w procesach konkurencyjnych i przygotowaniach spółek do sprzedaży.
 • W roku 2017 odbył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego z Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz kurs z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego organizowany przez Instytut Allerhanda w Krakowie. Obecnie przygotowuje pracę dyplomową z zakończonych właśnie studiów podyplomowych z Wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Od roku 2008 jest członkiem ACCA i zaliczył egzamin CFA Level 1.
 • Ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
 • Współzałożyciel Renovatio Partners
 • Specjalizuje się w projektach due diligence, modelowania finansowego i doradztwa transakcyjnego.
 • Współpracuje z kilkoma  wiodącymi kancelariami doradztwa restrukturyzacyjnego sporządzając plany restrukturyzacyjne, listy wierzytelności oraz modelowanie działań naprawczych i  propozycji układowych.
 • Przez okres dwóch poprzednich lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w  norweskiej Grupie TergoPower. Odpowiadał za modelowanie finansowe, ocenę opłacalności projektów, relacje z bankami, doradcami oraz nadzór nad administracją i księgowością. Prowadził zakończone sukcesem półroczne negocjacje 10-letniej umowy na wyłączność dostaw biomasy do elektrowni TergoPower (umowa o wartości ok 600 mln PLN).
 • W latach 2014 –  2016 pełnił funkcję Managera w firmie doradczej CSWP, a do jego głównych obowiązków należało prowadzenie projektów due diligence (zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej), doradztwo biznesowe (modelowanie finansowe, kontroling, biznes plany, wyceny), oraz koordynacja prac i szkolenie młodszych kadr. Szczególnie wiele projektów zrealizował w branżach nowych technologii (e-płatności, e-commerce, e-usługi, e-media), nieruchomości, handlu oraz usług medycznych.
 • W latach 2009 – 2014 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego dla notowanej na GPW Grupy Kapitałowej Polish Energy Partners S.A., odpowiadając za sprawozdawczość zarządczą i konsolidację, modelowanie finansowe w formule project finance, przygotowywanie budżetów, szacowanie potrzeb finansowych projektów i współpracę z bankami finansującymi.
 • W okresie 2009-2014  w Dziale Doradztwa Transakcyjnego KPMG odpowiadał zdobył doświadczenie w kilkudziesięciu projektach due diligence m.in. w branżach FMCG, mediów, energetyki, nieruchomości, produkcji i usług b2b.
 • Karierę rozpoczął w Dziale Audytu Deloitte, gdzie brał udział w audytach firm z branż FMCG, produkcji, mediów, handlu i usług b2b.
 • Brał udział w procesach sprzedaży szeregu spółek w procesach konkurencyjnych oraz przygotowaniu spółek do sprzedaży.
 • Odbył szkolenia z „Modelowania Finansowego wg. standardu FAST” http://www.fast-standard.org/ i szereg szkoleń specjalistycznych.
 • Od 2010 r. jest członkiem ACCA. 
 • Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Renovatio Partners Sp. z o.o. Sp. k.
Aleja Jana Pawła II 80 (5. piętro Babka Tower)
00-175 Warszawa

KRS 0000757644 
REGON 381818811
NIP 525-277-09-58